De data van de kennisnetwerkbijeenkomsten en themabijeenkomst in 2020 zijn:

8 april = definitief geannuleerd 

2 juni (themabijeenkomst) = definitief geannuleerd 

22 september (dit gaat een online bijeenkomst worden)

26 november