De data van de bijeenkomsten in 2022 (alle data zijn onder voorbehoud):

Dinsdag 22 nov ’22