De data van de kennisnetwerkbijeenkomsten en themabijeenkomst in 2020 zijn:

8 april (LET OP: nieuwe datum)

19 mei (themabijeenkomst)

24 september

26 november