De data van de kennisnetwerkbijeenkomsten en themabijeenkomst in 2020 zijn:

8 april = definitief geannuleerd 

2 juni (themabijeenkomst) = voorlopig geannuleerd 

24 september

26 november