Het FyONet is op 01-01-2014 ontstaan uit de werkgroep Fysiotherapie & Oncologie Midden Nederland die in 2007 is opgericht op initiatief van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland (RGF MN). Het KNGF heeft dit inmiddels van het RGF MN overgenomen en de oncologische fysiotherapie tot een van hun speerpunten gemaakt. Vertegenwoordigers van het KNGF zijn als adviseur/contactpersoon zowel bij de werkgroep F&O betrokken als bij het FyONet.

Het FyONet heeft als doel het vormen van een kennisnetwerk binnen de regionale oncologische zorg  bij alle vormen en in alle fasen van kanker zowel voor patiënten als verwijzers. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van kennis-en informatie-uitwisseling, profilering van de mogelijkheden van fysiotherapie bij kanker onder patiënten, verwijzers en collega-fysiotherapeuten. Er wordt 1 x per jaar een regionale themabijeenkomst georganiseerd en 3x per jaar een bijeenkomst voor kennisnetwerkleden waar zij op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Op dit moment bestaat het bestuur van de werkgroep uit 5 leden te weten:

Voorzitter: Mw. C. van Erve – van Deemter, master oncologiefysiotherapie in Zeist
Secretaris: Mw. L. Smit, fysiotherapeut in Utrecht
Penningmeester: Mw. M. Wijna, oedeemfysiotherapeut/master oncologiefysiotherapie in Nieuwegein
Lid: Mw. B. van IJsseldijk, oedeemfysiotherapeut in Utrecht
Lid: vacature